Απολογισμός ενδοσχολικών επιμορφώσεων σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» στα πλαίσια της συνεργασίας του με τις τοπικές σχολικές κοινότητες και προσπαθώντας να ανταποκριθεί εγκαίρως κι αποτελεσματικά στα  αιτήματα που αφορούσαν την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, υλοποίησε την τρέχουσα σχολική χρονιά, βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην πρόληψη των διακρίσεων, του αποκλεισμού και του εκφοβισμού για θέματα σεξουαλικής ταυτότητας στο σχολικό περιβάλλον». Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και είχε στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους για την έννοια του συμπεριληπτικού σχολείου και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία του. Βασιζόταν στον βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης, ήταν διάρκειας δυο ωρών και πραγματοποιούνταν δια ζώσης, είτε στο χώρο του σχολείου, είτε στο χώρο του «ΝΗΡΕΑ», από τα στελέχη πρόληψης.

Στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023, υλοποιήθηκαν συνολικά 11 επιμορφώσεις σε 3 Νηπιαγωγεία, σε 7 Δημοτικά σχολεία, σε 3 Γυμνάσια, στο ΕΕΕΕΚ Κιλκίς και σε 1 Λύκειο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με τη συμμετοχή συνολικά 110 εκπαιδευτικών. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022, υλοποιήθηκαν συνολικά 7 επιμορφώσεις σε 5 Δημοτικά σχολεία, σε 3 Γυμνάσια και σε 2 Λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με τη συμμετοχή συνολικά 85 εκπαιδευτικών.