Άλλες δράσεις

Αιτήματα

Ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα της κοινότητας που αφορούν είτε μεμονωμένα άτομα, είτε ομάδες/φορείς, όπως σχολεία, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και έχουν σχέση με την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, την πρόληψη και τις εξαρτήσεις.

Εκδηλώσεις