Γονείς –Ενήλικες

Οι γονείς βρίσκονται πιο κοντά στο παιδί από οποιονδήποτε άλλο! Ο ρόλος τους στην πρόληψη είναι αναμφίβολα σπουδαίος. Στόχος μας είναι η ενίσχυση και αναδόμηση του γονεϊκού ρόλου και η υποστήριξη τους στο ρόλο του ενήλικα μέσα στην οικογένεια.

Βιωματικά εργαστήρια γονέων- ενηλίκων

“Επικοινωνία στην Οικογένεια”

Στο συγκεκριμένο εργαστήρι χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Επικοινωνία στην οικογένεια» που αποτελείται από τις εξής θεματικές: εισαγωγή στην ομάδα, εξαρτήσεις και πρόληψη, επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, εξαρτήσεις και ανάγκη για επικοινωνία στους ενήλικες, οι ανάγκες των παιδιών, οι ανάγκες των γονιών, αυτοεκτίμηση, συναισθήματα, ο ρόλος των γονιών, οι συγκρούσεις στην οικογένεια, η χρήση ουσιών και η πίεση των συνομηλίκων. Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης κι ασφάλειας να μοιραστούν τις αγωνίες, τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες τους.

 • Ιανουάριος 2003, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2003, Ευρωπός, 11 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2003, Γαλλικός, 12 συμμετέχοντες
 • Μάρτιος 2004, Αξιούπολη, 19 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2004, Δημ. Σχ. Ν. Σάντα, 9 συμμετέχοντες
 • Οκτώβριος 2005, Κιλκίς, 10 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2006, Κιλκίς, 11 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2004, 6ο Δημοτικό Κιλκίς, 20 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2004, 7ο Δημοτικό Κιλκίς, 20 συμμετέχοντες
 • Νοέμβριος 2006, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2007,Κιλκίς, 21συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2008, 8ο Δημ. Κιλκίς , 17 συμμετέχοντες
 • Νοέμβριος 2008, Ευρωπός, 23 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2009, Κιλκίς, 20 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2010, Κιλκίς, 16 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2012, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2014, Π. Αγιονέρι, 11 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2016, Ν. Γυναικόκαστρο, 11 συμμετέχοντες

“Συναισθήματα: ένας μυστικός κόσμος μέσα μας πηγή ενέργειας”

Ο γενικός στόχος της παρέμβασης είναι η εκπαίδευση στην αναγνώριση, έκφραση και θετική αξιοποίηση των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα είναι παράγωγα του ανθρώπινου οργανισμού, συνυφασμένα με όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και πολύ σημαντικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η δύναμη των συναισθημάτων είναι ότι πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και αυτό είναι κάτι που αγνοείται ή παραβλέπεται αρκετά συχνά. Για να μπορέσει επομένως ο άνθρωπος να ανακαλύψει το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του εσωτερικού του εαυτού χρειάζεται να αποκτήσει δεξιότητες αναγνώρισης, διαχείρισης και έκφρασης των συναισθημάτων. Έτσι, θα έρθει σε επαφή με τον μυστικό κόσμο των συναισθημάτων, από όπου πηγάζει η ενέργεια που τον ωθεί να προχωρήσει στη ζωή, να εξελιχθεί, να βελτιωθεί, να πετύχει και να ευτυχήσει. Το εργαστήρι ολοκληρώνεται σε έξι δίωρες συναντήσεις και τα συναισθήματα που διαπραγματεύεται είναι θυμός, φόβος-απώλεια, αγάπη- ζήλεια.          

 • Μάιος 2010, Κιλκίς, 32 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2011, Κιλκίς, 17 συμμετέχοντες
 • Μάρτιος 2011, Πολύκαστρο, 26 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013, Κιλκίς, 18 συμμετέχοντες
 • Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013, Κιλκίς, 21 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2015, Κιλκίς, 21 συμμετέχοντες

“Αλλάζοντας σε έναν κόσμο που αλλάζει”

Βιωματικό εργαστήρι για ενήλικες με θέμα τη διαχείριση των αλλαγών, που διαπραγματεύεται τα εξής: διερεύνηση της αλλαγής (σκέψεις & προκαταλήψεις), συναισθήματα & συναισθηματική νοημοσύνη, αντοχή & ανοχή στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια, η έννοια του χρόνου, επικοινωνία & συγκρούσεις.

 • Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, Κιλκίς, 25 συμμετοχές

“Πρόληψη επιθετικής συμπεριφοράς”

Βιωματικό εργαστήρι για γονείς που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και διδασκόντων των δημοτικών σχολείων του νομού και ύστερα από δικό τους αίτημα. Στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα εκφοβισμού και βίας και πως οι γονείς μπορούν με τη στάση τους να συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση αντίστοιχων φαινομένων.

 • Φεβρουάριος 2013, 5ο Δημ. Κιλκίς, 10 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2014, 1ο Δημ. Πολύκαστρο, 27 συμμετοχές
 • Φεβρουάριος 2015, Δημ. Σ.Σ. Μουριών, 22 συμμετοχές

“Οι σχέσεις μας σε ένα νέο χρόνο”

Βιωματικό εργαστήρι που απευθύνεται σε κάθε ενήλικα, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας και ιδιότητας που θέλει να γνωρίσει περισσότερο τον εαυτό του, αλλά και να επικοινωνήσει και να μοιραστεί και με άλλα άτομα αυτή την εμπειρία. Σήμερα όλο και περισσότερο αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος δεν είναι πια γραμμικός. Το να επανεκπαιδευτούμε στο χρόνο δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στο τώρα είναι αναγκαίο. Η πραγματικότητα δημιουργείται από εμάς τους ίδιους στον χρόνο που θέλουμε και στο πλαίσιο που ορίζουμε. Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια του χρόνου, καθώς και τη δύναμη της πρόθεσης και της σκέψης μέσα από βιωματικές ασκήσεις.

 • Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, Κιλκίς, 21 συμμετέχοντες

“Η αναζήτηση του εαυτού… αξία ζωής”

Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να συζητήσουν για θέματα που αφορούν τον εαυτό, τις αξίες,  την επικοινωνία, την διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων. Ολοκληρώνεται σε 5 δίωρες συναντήσεις. Απευθύνεται σε κάθε ενήλικα, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας και ιδιότητας που θέλει να γνωρίσει περισσότερο τον εαυτό του, αλλά και να επικοινωνήσει και να μοιραστεί και με άλλα άτομα αυτή την εμπειρία.

 • Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, Κιλκίς, 20 συμμετέχοντες
 • Μάιος-Ιούνιος 2017, Σ.Σ. Μουριές, 12 συμμετέχοντες
 • Οκτώβριος-Νοέμβριος 2017, Κιλκίς, 30 συμμετέχοντες

“Πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς-Πρόγραμμα ομοτίμων”

Βιωματικό εργαστήρι για γονείς μαθητών Ε΄& ΣΤ΄τάξης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομοτίμων. Το 2013 με πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ ξεκίνησε σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων  ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολείο. Το πρόγραμμα με τίτλο “Ολοκληρωμένη παρέμβαση  για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, βασισμένη στη φιλοσοφία των ομοτίμων», απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Βασικός στόχος της είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και στελέχη πρόληψης) να παρατηρήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την επιθετικότητα, να ευαισθητοποιηθούν, να εκφράσουν ανησυχίες και συναισθήματα, να αναλογιστούν τη δική τους συμπεριφορά και τις συνέπειες των επιλογών τους. Απώτερος στόχος είναι να αναλάβουν δράσεις που θα προλαμβάνουν φαινόμενα βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολείο τους. Η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της στηρίζεται στο μοντέλο των ομοτίμων, που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των συμμαθητών τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη πρόληψης έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Η ιδιαιτερότητα του  προγράμματος  αυτού είναι ότι παράλληλα με τους μαθητές, εκπαιδεύονται και οι γονείς σε παρόμοια θέματα μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη πρόληψης. Μερικά από τα οφέλη των γονιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: ενημέρωση & ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, νέες γνωριμίες, κατανόηση της σημασία της επικοινωνίας και των συναισθημάτων ως μέσα για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, δυνατότητα συζήτησης για θέματα που τους προβληματίζουν, ανταλλαγή απόψεων,μοίρασμα σκέψεων & συναισθημάτων, εκμάθηση τρόπων ώστε να γίνουν θετικά πρότυπα για τα παιδιά τους, ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις μέσα στο σχολείο, ενισχύοντας τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. Ολοκληρώνεται σε 4 δίωρες συναντήσεις.

 • Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, 1ο Δημ. Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2014, Δημ. Δροσάτου, 12 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2014, 5ο Δημ. Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014, Δημ. Ν. Γυναικόκαστρου, 9 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, Δημ. Αγίου Πέτρου, 16 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 3ο, 5ο & 8ο Δημ. Κιλκίς, 27 συμμετέχοντες
 • Μάρτιος 2015, Δημ Ποντοηράκλειας, 11 συμμετέχοντες
 • Μάρτιος 2016, 3ο, 5ο & 6ο Δημ. Κιλκίς, 34 συμμετέχοντες
 • Μάρτιος 2016,Δημ. Καμπάνη, 16 συμμετέχοντες
 • Μάρτιος 2018, 3ο & 5ο Δημ. Κιλκίς, 23 συμμετέχοντες

“Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο-πρόγραμμα ομοτίμων”

Εργαστήρι για γονείς μαθητών ΣΤ΄τάξης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Κέντρου Πρόληψης “Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο-πρόγραμμα ομοτίμων”. Ύστερα από τη θετική ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας στο πρόγραμμα των ομοτίμων με θέμα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς και ύστερα από επιθυμία μαθητών της Ε΄και εκπαιδευτικών να συνεχίσουν και στην ΣΤ΄το πρόγραμμα, το Κέντρο Πρόληψης σχεδίασε αυτήν την παρέμβαση. Η παρέμβαση απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Βασικός στόχος της είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και στελέχη πρόληψης) να εκφράσουν ανησυχίες και συναισθήματα, να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την έννοια της μετάβασης, που εξελίσσεται αυτήν την περίοδο στη ζωή τους και είναι δυσδιάστατη. Από τη μια, η αλλαγή της σχολικής βαθμίδας, δηλαδή η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από την άλλη, η αναπτυξιακή αλλαγή, δηλαδή η μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Οι αλλαγές αυτές προκαλούν αντιφατικά συναισθήματα όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, τους δίνεται η δυνατότητα να προετοιμαστούν για αυτή τη μετάβαση, καθώς έρχονται σε επαφή με το νέο περιβάλλον του γυμνασίου, ενώ παράλληλα εξασκούν τις ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στις επερχόμενες αλλαγές. Η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της παρέμβασης στηρίζεται στο μοντέλο των ομοτίμων, που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των συμμαθητών τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη πρόληψης έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Στόχος του εργαστηρίου είναι να διερευνηθούν και να συζητηθούν θέματα που αφορούν την μετάβαση, τις αλλαγές και την εφηβεία, αλλά και να αναδειχθούν οι δεξιότητες, οι ικανότητες και οι αξίες που βοηθούν και στηρίζουν τόσο το γονιό, όσο και το παιδί στις μεταβάσεις στη ζωή. Ολοκληρώνεται σε 4 δίωρες συναντήσεις.

 • Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 3ο & 5ο Δημ. Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Απρίλιος 2019, Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες

“Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών”

Βιωματικό εργαστήρι για γονείς. Στόχο έχει να κατανοήσουν οι γονείς πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην πρόληψη των εξαρτήσεων (ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών), πώς η στάση/συμπεριφορά τους επηρεάζει τα παιδιά τους και πώς οι ίδιοι μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής τους υγείας (των ίδιων και των παιδιών τους), με απώτερο στόχο να τους κινητοποιήσουμε να αλλάξουν τις συνήθειες τους και να γίνουν θετικά πρότυπα μίμησης για τα παιδιά τους. Ειδικότεροι στόχοι είναι: α) Κατανόηση της έννοιας της εξάρτησης, όπως την αντιλαμβάνονται μέσα από διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας τους, β) διάκριση των διαφορετικών μορφών εξάρτησης (καπνός, αλκοόλ, διαδίκτυο, τζόγος, χάπια, ναρκωτικά, συναισθηματικές), γ) ενημέρωση τόσο για τις βραχύχρονες όσο και για τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό και τη συμπεριφορά, δ) επίγνωση των τρόπων με τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να φροντίζουν την ψυχοσυναισθηματική τους υγεία, ε) βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, στ)καλλιέργεια υπευθυνότητας, αυτονομίας, συνέπειας μέσα στην οικογένεια και ζ) επίλυση δυσκολιών με θετικό τρόπο.

 • Μάιος 2019, Ευρωπός, 12 συμμετέχοντες

“Διαδρομές του νου”

Βιωματικό εργαστήρι για ενήλικες με στόχο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και πώς μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνονται και κατανοούν την πραγματικότητα. Απώτεροι στόχοι να κατανοήσουν τι συμβαίνει στον ανθρώπινο νου, πώς οι άνθρωποι σκέφτονται, πώς θυμούνται, πώς νιώθουν, αν αυτό που αντιλαμβάνονται με τις αισθήσεις τους είναι πραγματικό και πώς μπορούν να μεταβάλλουν τις συνήθειες και τον τρόπο αλληλεπίδρασης τους με το περιβάλλον και τους άλλους. Η υπόθεση μας βασίζεται στο σκεπτικό ότι εάν οι άνθρωποι κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος τους και πώς μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνονται και κατανοούν την πραγματικότητα, θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους, τις προσωπικές τους επιλογές, αλλά και τις σχέσεις τους με τους άλλους, ώστε να είναι περισσότερο ευτυχισμένοι.

 • Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019, Κιλκίς, 18 συμμετέχοντες