Επιστημονικό προσωπικό

Έφη Τζούρα,
Ψυχίατρος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη

Ευφροσύνη Γεωργακοπούλου,
Ψυχολόγος
georgakopoulou@kpnireas.gr

Μαρία Χατζηγεωργιάδου,
Msc Ψυχολόγος
chatzigeorgiadou@kpnireas.gr

Κατερίνα Λεκίδου,
Ψυχολόγος, Γραμματειακή υποστήριξη
lekidou@kpnireas.gr