Ολοκλήρωση του σεμιναρίου “Μεγαλώνοντας καλύτερα μαζί” για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 στο Κιλκίς το βιωματικό σεμινάριο για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας με τίτλο “Μεγαλώνοντας καλύτερα μαζί”. Οι συναντήσεις, διάρκειας 14 ωρών ξεκίνησαν το Μάιο κι ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 15 γονείς. Τα θέματα είχαν να κάνουν με την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου. Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης φάνηκε ότι στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχουσες βρήκαν το σεμινάριο πολύ ικανοποιητικό, οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν, εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους, ήταν χρήσιμο για την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου, βοήθησε στη βελτίωση της θετικής αλληλεπίδρασης τους με τα άλλα μέλη της οικογένειας τους και περισσότερο άρεσε ο βιωματικός τρόπος, τα παιχνίδια ρόλων, η συζήτηση με τους άλλους γονείς κι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Αξιολόγησαν ως πολύ χρήσιμο και βοηθητικό το ατομικό τετράδιο δραστηριοτήτων που συνόδευε τις συναντήσεις μας και το λάμβαναν κάθε φορά σε ηλεκτρονική μορφή. Τέλος στα δώρα που πήραν από την ομάδα ανέφεραν τα εξής: “νιώθω πιο σίγουρη και δυνατή”, “γυαλιά για να βλέπω πιο ψύχραιμα”, “ελπίδα, φως σε ένα τούνελ…μπορώ να βάλω στόχους”, “ανακούφιση, δεν είμαι μόνη”, “ένιωσα αποδοχή”, “με βοήθησε να ηρεμήσω”, “ξέφευγα, περνούσα ευχάριστα”, “ανάσα… απόσταση… να βρω τη λύση”.

Παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Γυναικοκάστρου

Ύστερα από πρόσκληση των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Ν. Γυναικοκάστρου σχεδιάστηκαν κι υλοποιήθηκαν βραχείες παρεμβάσεις σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες του σχολείου. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 έγινε επίσκεψη στο σχολείο όπου πραγματοποιήθηκε ένα βιωματικό εργαστήρι για τα παιδιά των τάξεων Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄κι ένα για τα παιδιά των τάξεων Ε΄-ΣΤ΄ με θέμα την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μέσα από το πρόγραμμα με τίτλο “Οι ευγενείς ιππότες της στρογγυλής τάξης σε επικίνδυνες αποστολές” του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Πολύβουλος” του Δήμου Αθηναίων οι μαθητές/-τριες είχαν την ευκαιρία μέσα από την αφήγηση ιστοριών, το παιχνίδι, τη ζωγραφική και τη συζήτηση να εντοπίσουν επιθυμητές συμπεριφορές και τρόπους σκέψης που θα τους προστατεύσουν από την αγένεια και τον εκφοβισμό.

Ολοκλήρωση των διαδικτυακών σεμιναρίων για γονείς παιδιών ηλικίας 6-11 χρονών

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» για τρίτη φορά υλοποίησε διαδικτυακό  σεμινάριο για γονείς παιδιών ηλικίας 6-11 χρονών με τίτλο: «Ανακαλύπτοντας μαζί τα όρια». Οι συναντήσεις, διάρκειας 20 ωρών ξεκίνησαν το Φεβρουάριο κι ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 2022. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 7 γονείς. Τα θέματα είχαν να κάνουν με την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου. Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης φάνηκε ότι στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχουσες βρήκαν το σεμινάριο πολύ ικανοποιητικό, οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν, εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους, ήταν χρήσιμο για την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου, βοήθησε στη βελτίωση της θετικής αλληλεπίδρασης τους με τα άλλα μέλη της οικογένειας τους και περισσότερο άρεσε η ακρόαση παραμυθιών και η συζήτηση αυτών, η επικοινωνία, το κλίμα, οι προσεγγίσεις και οι συζητήσεις με τους άλλους γονείς. Τέλος, αξιολόγησαν ως πολύ χρήσιμο και βοηθητικό το ατομικό τετράδιο δραστηριοτήτων που συνόδευε τις συναντήσεις μας και το λάμβαναν κάθε φορά σε ηλεκτρονική μορφή.

Ολοκλήρωση διαδικτυακής βιωματικής ομάδας για εφήβους και έφηβες Γυμνασίου

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου η διαδικτυακή βιωματική ομάδα για εφήβους και έφηβες, που φοιτούν στο Γυμνάσιο με θέμα: “Φοράμε μάσκες, όχι προσωπεία”. Η ομάδα  ήταν συνολικής διάρκειας 20 ωρών και υλοποιήθηκε σε 13 συναντήσεις με τη συμμετοχή 8 εφήβων, από διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Σκοπός της παρέμβασης ήταν η πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (νόμιμων και παράνομων), των εξαρτητικών συμπεριφορών (τζόγος/στοιχηματισμός, διαδίκτυο, διατροφή, διαπροσωπικές σχέσεις) και άλλων ριψοκίνδυνων συμπεριφορών (επιθετικότητα, παραβατικότητα, εκφοβισμός, σεξουαλική συμπεριφορά), ώστε να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η υγιής και ασφαλής ανάπτυξη των έφηβων ατόμων, να μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους και να καταστούν συνεισφέροντα μέλη της κοινότητας και της κοινωνίας τους.

Οι έφηβοι και οι έφηβες, κατά τη διάρκεια της ομάδας, είχαν τη δυνατότητα μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης  να διερευνήσουν θέματα που τους/τις απασχολούν, να εκφραστούν με δημιουργικούς τρόπους, να αλληλοϋποστηριχτούν, να ενδυναμωθούν, να ενισχύσουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως έλεγχο των παρορμήσεων, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, αυτοεκτίμηση, διαχείριση συγκρούσεων, επικοινωνία, κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, αναγνώριση των επιρροών από τα συνομήλικα άτομα και από το διαδίκτυο και αντίσταση σε αυτές, να υποστηριχθούν στις αλλαγές και στις μεταβάσεις που βιώνουν κατά την εφηβεία και στη διαχείριση του άγχους, να ενισχύσουν προστατευτικούς παράγοντες και να αποδυναμώσουν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με εξαρτήσεις και εξαρτητικές συμπεριφορές και να διερευνήσουν προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με ριψοκίνδυνες συμπεριφορές.

Από την ανατροφοδότηση των συμμετεχουσών/όντων προέκυψε ότι καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αρχικές ανάγκες και προσδοκίες τους, όπως η γνωριμία με άλλα άτομα, η καλύτερη επικοινωνία, η διαχείριση συναισθημάτων, η αίσθηση αυτοπεποίθησης, η απόκτηση καινούριων γνώσεων και εμπειριών και η ανταλλαγή απόψεων. Ειδικότερα, οι έφηβοι και οι έφηβες θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην ομάδα τους/τις βοήθησε να εντοπίζουν λάθη στην επικοινωνία και τρόπους για να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά,  να είναι πιο έτοιμοι/ες να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους, να αντιμετωπίζουν πιέσεις στο πλαίσιο της παρέας, να αντιμετωπίζουν καλύτερα το άγχος τους, να γνωρίσουν καλύτερα κάποιες πλευρές του εαυτού τους, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να έχουν καλύτερη ενημέρωση για το θέμα των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών συμπεριφορών και να αισθάνονται πιο έτοιμοι/ες να διαμορφώσουν τη στάση σου απέναντι σε θέματα χρήσης ουσιών.

Νέο σεμινάριο για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας στο Κιλκίς

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» διοργανώνει σεμινάριο για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας με τίτλο: «Μεγαλώνοντας καλύτερα μαζί». Απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες/φροντιστές (ανεξαρτήτου φύλου, κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης, εργασιακής κατάστασης, εθνικότητας κ.ά.) που μεγαλώνουν παιδιά ηλικίας 0-5 χρονών και κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Σκοπός της παρέμβασης είναι οι γονείς να υποστηριχθούν στο ρόλο τους, ενισχύοντας τις δεξιότητες τους που σχετίζονται με την εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου και συμβάλλοντας στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μελών της οικογένειας, ώστε αυτά να μπορέσουν να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να πραγματώσουν το δυναμικό τους. Βασίζεται στην ομαδική βιωματική εκπαίδευση και στην ενεργητική συμμετοχή, ενώ χρησιμοποιούνται ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες που σκοπό έχουν την εξάσκηση σε συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής. Οι γονείς μέσα από τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα: α) να αναγνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους οι δικές τους συμπεριφορές και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους επηρεάζουν την ανάπτυξη των τελευταίων, β) να μάθουν να χρησιμοποιούν κατάλληλες πρακτικές διαπαιδαγώγησης που αφορούν την πειθαρχία, οριοθέτηση, επίβλεψη και διαχείριση ενοχλητικών συμπεριφορών των παιδιών, γ) να αυξήσουν τη θετική αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους και δ) να μάθουν να είναι υπεύθυνοι και να αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά τους, επιδεικνύοντας θετική/σωστή συμπεριφορά και αξίες. Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες δίνεται υποστηρικτικό υλικό.

Οι συναντήσεις, συνολικής διάρκειας 14 ωρών, θα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, ώρες 18:00-20:00. Ξεκινούν στις 3 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 14 Ιουνίου 2022. Το σεμινάριο είναι δωρεάν. Συντονίστρια είναι η κα Μαρία Χατζηγεωργιάδου, ψυχολόγος.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.