Δραστηριότητα

Η πρόληψη αφορά άτομα που δεν έχουν πρόβλημα με τη χρήση ουσιών.

Οι παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης απευθύνονται σε όλα τα υποσυστήματα, τις μικρές και μεγάλες ομάδες της κοινωνίας, την οικογένεια, το σχολείο, τη γειτονιά κι έχουν τελικό αποδέκτη τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους. Υλοποιούνται βραχείες παρεμβάσεις ενημερωτικού χαρακτήρα κι ευαισθητοποίησης και μακροχρόνιες δράσεις με τη μορφή εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Ο τρόπος που δουλεύουμε βασίζεται στην ομαδική, βιωματική μάθηση. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Τηρείται το απόρρητο.

Απευθυνόμαστε σε:

 • γονείς
 • εκπαιδευτικούς, μαθητές/-τριες
 • παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας
 • εφήβους/-ες
 • ενήλικες
 • εργαζομένους/-ες σε κοινωνικές δομές
 • ένοπλες δυνάμεις & σώματα ασφαλείας
 • εθελοντές/-τριες
 • φοιτητές/-τριες

Παρέχουμε:

 • ενδυνάμωση ομαδική και ατομική
 • ενημέρωση & ευαισθητοποίηση για θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων
 • εκπαίδευση σε κοινωνικές & συναισθηματικές δεξιότητες
 • πληροφόρηση για τα υπάρχοντα προγράμματα και παραπομπή στο κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο