Εκπαιδευτικό Υλικό

Βίντεο για την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Βίντεο για τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος. Την εξάρτηση γνωρίζω…. στη ζωή μου δεν καπνίζω!

“Ιολίνα και Κορονάκος”

“Ένας οδηγός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος που συνδέεται με τον κορωνοϊό”

“Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι”

“Κορωνοϊός: ένα βιβλίο για τα παιδιά”

“Γεια σου με λένε Κορώνα!”

Κατάλογος παιδικών βιβλίων για τα δικαιώματα του παιδιού με την οπτική της διαφορετικότητας-Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Υλικό για το βιωματικό εργαστήρι “Το σπίτι των παιδιών” για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 13 & 14 Δεκεμβρίου 2017   | Αρχείο Α | Αρχείο Β |

Υλικό για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται σε τάξεις υποδοχής προσφύγων Νοέμβριος 2017 | Αρχείο Α | Αρχείο Β |

Υλικό για το βιωματικό εργαστήρι για τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο» Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016

Υλικό για το βιωματικό εργαστήρι Δικτύωσης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: “Δίκτυα Επικοινωνίας”

Υλικό για το σεμινάριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας “Συναποφασίζω – η εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις των μαθητών/μαθητριών”

Υλικό για το βιωματικό εργαστήρι για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς-πρόγραμμα βασισμένο στη φιλοσοφία των ομοτίμων για εκπαιδευτικούς Ε΄ και Στ΄ τάξης 2015-2016

Υλικό για το βιωματικό εργαστήρι Δικτύωσης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Η μετάβαση από τη συναισθηματική νοημοσύνη στην ενσυναίσθηση και η επίδραση της στην εκπαιδευτική διαδικασία»

Η πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς στα Δημοτικά Σχολεία-Πρόγραμμα βασισμένο στη φιλοσοφία των ομότιμων – Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βιωματικό εργαστήρι Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014

Υλικό για το βιωματικό εργαστήρι για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο”

Υλικό για το βιωματικό εργαστήριο Δικτύωσης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: “Η Συναισθηματική Νοημοσύνη και η επίδραση της στην εκπαιδευτική διαδικασία”

Υλικό Εργαστηρίου για Εκπαιδευτικούς: Διαχείριση Συγκρούσεων και Κρίσεων

Η πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Πρόγραμμα βασισμένο στη φιλοσοφία των ομότιμων

Η πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Πρόγραμμα βασισμένο στη φιλοσοφία των ομότιμων

Πρόγραμμα Σεξουαλικής Αγωγής για μαθητές Γυμνασίου

Υλικό για το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς “Παρατηρώντας την επιθετικότητας ως ρόλος και ως εαυτός”

Υλικό για το σεμινάριο “Δίκτυα Συνεργασίας Μέσα στη Σχολική Κοινότητα”

Υλικό για το Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: “Τεχνικές που Προάγουν την Αρμονική Συνεργασία Μέσα στο Σχολικό Οργανισμό”

Υλικό για το βιωματικο εργαστήριο δικτύωσης με θέμα “Ο Κοινωνικός Επιστημόνας στις Σημερινές Συνθήκες: Νέα Δεδομένα, Νέες Προοπτικές, Νέες Ευκαιρίες”

Υλικό για το Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: “Τεχνικές που Προάγουν την Αρμονική Συνεργασία Μέσα στο Σχολικό Οργανισμό”

Εργαστήριο: Διαχείριση Πένθους στο Σχολείο και Παρεμβάσεις Διαχείρισης Κρίσεων

Υλικό για το Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: “Τεχνικές που Προάγουν την Αρμονική Συνεργασία Μέσα στο Σχολικό Οργανισμό”

Εργαστήριο: Η Βία στο Σχολείο

Υλικό για την ομάδα γονέων του 4ου δημοτικού σχολείου Κιλκίς

Κατάλογος του εκπαιδευτικού υλικού που διαθέτει ο “Νηρέας”

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για τη βιωματική μάθηση-δραστηριότητες-εργασία σε ομάδες

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για την επιθετική συμπεριφορά, Επιθετικότητα-Σχολικός εκφοβισμός-Βία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για την Εφηβεία

Βιβλιογραφία για την ειδική αγωγή