Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος:
Μαρία Μασμανίδου,
εκπρόσωπος του Δήμου Κιλκίς

Αντιπρόεδρος:
Μαρία Παλάνη,
εκπρόσωπος του Δήμου Παιονίας

Γραμματέας:
Αναστασία Σωτηριάδου,
εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Ταμίας:

Κωνσταντίνος Βιολιτζής,
εκπρόσωπος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Κιλκίς

Μέλη:
Ευδοξία Δημητριάδου,
εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Δημήτριος Κουτούλας,

εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς

Έφη Τζούρα,
εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου Πρόληψης