Ενδοσχολική επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς στο Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π. Ε. Κιλκίς “ΝΗΡΕΑΣ”, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του σχολείου, θα πραγματοποιήσει ενδοσχολική επιμόρφωση στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου με θέμα: “Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο”. Η επιμόρφωση, διάρκειας 2 ωρών, θα υλοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου.