Επίσκεψη Γ΄ Τάξης του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς στο Κ.Π. “ΝΗΡΕΑΣ”

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών και μαθητριών του τμήματος Γ1 του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς, στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε ενενηντάλεπτο βιωματικό εργαστήριο με θέμα: “Όμοιος ή διαφορετικός;”. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και ανταλλαγή απόψεων, δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα τόσο να μιλήσουν για τον εαυτό τους όσο και να παρατηρήσουν κοινά αλλά και διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία, αναγνωρίζοντας τόσο την μοναδικότητα, όσο και την διαφορετικότητά τους. Για την υλοποίηση της παρέμβασης, αξιοποιήθηκε σχετική ενότητα από το εκπαιδευτικό υλικό: “Εφηβεία και σχολική ζωή” από την Πυξίδα.