Επίσκεψη B΄ Τάξης του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς στο Κ.Π. “ΝΗΡΕΑΣ”

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών και μαθητριών του τμήματος B3 του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς, στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε ενενηντάλεπτο βιωματικό εργαστήριο με θέμα: “Αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία”. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και ανταλλαγή απόψεων, δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα να μιλήσουν για τον εαυτό τους, να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους και τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους αλλά και να εντοπίσουν τα όνειρα και τους στόχους τους. Για την υλοποίηση της παρέμβασης, αξιοποιήθηκε σχετική ενότητα από το εκπαιδευτικό υλικό: “Εφηβεία και σχολική ζωή” από την Πυξίδα.