Βραχείες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Αγιονερίου

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου -ύστερα από αίτημα της Διευθύντριας και του Συλλόγου εκπαιδευτικών του σχολείου- σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν βραχείες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Αγιονερίου που απευθύνονταν σε μαθητές/-τριες και σε εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα η βραχεία παρέμβαση που απευθυνόταν στα παιδιά είχε θέμα την αποδοχή της διαφορετικότητας. Συνολικά υλοποιήθηκαν τρία βιωματικά εργαστήρια ως εξής: 1η και 2η ώρα για τα παιδιά της Α΄και Β΄τάξης, 3η και 4η ώρα για τα παιδιά της Γ΄- Δ΄τάξης, 5η και 6η ώρα για τα παιδιά της Ε΄- ΣΤ΄τάξης. Με αφορμή το βιβλίο “Κόκκινο: η ιστορία ενός κραγιονού” του Μάικλ Χολ τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν κομμάτια του εαυτού τους που τα κάνουν διαφορετικά, αλλά και μοναδικά και πόσο σημαντικό είναι να μην μένουν σε αυτό που φαίνεται μόνο. Η παρέμβαση που απευθυνόταν στους/στις εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης τους και είχε θέμα «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη των διακρίσεων, του αποκλεισμού και του εκφοβισμού για θέματα σεξουαλικής ταυτότητας στο σχολικό περιβάλλον». Είχε δίωρη διάρκεια και στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους για την έννοια του συμπεριληπτικού σχολείου και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία του.