Υλοποίηση βραχείων διαδικτυακών παρεμβάσεων για εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» σε συνεργασία με τα Νηπιαγωγεία Άσπρου, Γοργόπης, Τούμπας, 1ο Γουμένισσας, 2ο Γουμένισσας, Ειδικό Γουμένισσας,  3ο Κιλκίς και Ποντοηράκλειας, σχεδίασε και υλοποίησε τρεις διαδικτυακές βραχείες παρεμβάσεις στο σύνολο των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μέσα στο Μάιο με θεματολογία την διαχείριση του εργασιακού άγχους, την διαχείριση των συναισθημάτων των νηπίων και την διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών των νηπίων.