Υλοποίηση βραχείων διαδικτυακών παρεμβάσεων για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου και Λυκείου Σ. Σ. Μουριών

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» απαντώντας σε αίτημα του Γυμνασίου Σ. Σ. Μουριών  σχεδίασε κι υλοποίησε τρεις διαδικτυακές βραχείες παρεμβάσεις στο σύνολο των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών μονάδων. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μέσα στο Μάιο με θεματολογία τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, την πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών στη σχολική κοινότητα.