Παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Γυναικοκάστρου

Ύστερα από πρόσκληση των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Ν. Γυναικοκάστρου σχεδιάστηκαν κι υλοποιήθηκαν βραχείες παρεμβάσεις σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες του σχολείου. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 έγινε επίσκεψη στο σχολείο όπου πραγματοποιήθηκε ένα βιωματικό εργαστήρι για τα παιδιά των τάξεων Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄κι ένα για τα παιδιά των τάξεων Ε΄-ΣΤ΄ με θέμα την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μέσα από το πρόγραμμα με τίτλο “Οι ευγενείς ιππότες της στρογγυλής τάξης σε επικίνδυνες αποστολές” του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Πολύβουλος” του Δήμου Αθηναίων οι μαθητές/-τριες είχαν την ευκαιρία μέσα από την αφήγηση ιστοριών, το παιχνίδι, τη ζωγραφική και τη συζήτηση να εντοπίσουν επιθυμητές συμπεριφορές και τρόπους σκέψης που θα τους προστατεύσουν από την αγένεια και τον εκφοβισμό.