Υλοποίηση βραχείων παρεμβάσεων για γονείς του Δημοτικού Σχολείου Νέου Γυναικοκάστρου

Το Κέντρο Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ” πραγματοποίησε βραχείες παρεμβάσεις στους γονείς του Δημοτικού Σχολείου Νέου Γυναικοκάστρου. Η δράση σχεδιάστηκε ύστερα από αίτημα της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου. Υλοποιήθηκαν δυο διαδικτυακές συναντήσεις με τους γονείς που είχαν τη μορφή ομιλίας-συζήτησης το μήνα Ιανουάριο και Μάρτιο αντίστοιχα. Η θεματολογία ήταν: “Ξεπερνώντας τα όρια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη” και “Μιλάμε με ειλικρίνεια, ακούμε με προσοχή”.