Υλοποίηση βραχείας παρέμβασης για εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Σ. Σ. Μουριών

Το Κέντρο Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ” απαντώντας σε αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Σ. Σ. Μουριών σχεδίασε κι υλοποίησε βραχεία παρέμβαση στο σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 κι είχε τη μορφή ομαδικής βιωματικής εκπαίδευσης. Το θέμα ήταν “Η επίλυση των συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού”.