Υλοποίηση βραχείων παρεμβάσεων για εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Βρύσης

Το Κέντρο Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ” ύστερα από αίτημα του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Βρύσης υλοποίησε βραχείες παρεμβάσεις για το σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά το μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο και αφορούσαν το σχολικό εκφοβισμό.