Βραχείες παρεμβάσεις στο Γυμνάσιο Καμπάνη

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π. Ε. Κιλκίς “ΝΗΡΕΑΣ” ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Γυμνασίου Καμπάνη, πραγματοποίησε 3 βραχείες παρεμβάσεις, στις μαθήτριες και τους μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης, αντίστοιχα. Οι παρεμβάσεις ήταν διάρκειας δύο διδακτικών ωρών η καθεμία και πραγματοποιήθηκαν στις 18 Ιανουαρίου και στις 8 Φεβρουαρίου. Το θέμα των παρεμβάσεων ήταν η πρόληψη των διακρίσεων και της έμφυλης βίας και χρησιμοποιήθηκε το επιτραπέζιο παιχνίδι: “Γνωρίζοντας την Άν_να” που έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Πρόληψης Ρόδου “ΔΙΟΔΟΣ”.