Ολοκλήρωση διαδικτυακού βιωματικού εργαστηρίου για νηπιαγωγούς

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» ολοκλήρωσε το βιωματικό εργαστήρι με θέμα: «Ενισχύοντας προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από την αλληλεπίδραση», συνολικής διάρκειας 8 ωρών που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας. Το εργαστήρι απευθυνόταν σε νηπιαγωγούς που εφαρμόζουν εργαστήρια δεξιοτήτων κι είχε στόχους την εξοικείωση τους με τις μεθόδους του ομαδοσυνεργατικού, βιωματικού τρόπου εκπαίδευσης, την μεταξύ τους αλληλεπίδραση και την ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι συμμετέχουσες φάνηκε ότι το εργαστήρι ήταν χρήσιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού τους ρόλου, ότι ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις αρχικές τους προσδοκίες, ενώ τις ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό η θεματολογία, η οργάνωση και οι εκπαιδευτικές μέθοδοι. Αυτό που άρεσε περισσότερο ήταν η γνωριμία και η αλληλεπίδραση με συναδέλφους, η αμεσότητα, η προσαρμογή του σεμιναρίου στις ανάγκες των συμμετεχόντων (όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του σεμιναρίου) και το υλικό που απεστάλλει.