Ολοκλήρωση διαδικτυακού βιωματικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων

Το Κέντρο Πρόληψης  «ΝΗΡΕΑΣ» ολοκλήρωσε το βιωματικό εργαστήρι με θέμα: «Ενισχύοντας προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από την αλληλεπίδραση», συνολικής διάρκειας 8 ωρών που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας. Το εργαστήρι απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν εργαστήρια δεξιοτήτων κι είχε στόχους την εξοικείωση τους με τις μεθόδους του ομαδοσυνεργατικού, βιωματικού τρόπου εκπαίδευσης, την μεταξύ τους αλληλεπίδραση και την ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι συμμετέχουσες φάνηκε ότι το εργαστήρι ανταποκρίθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αρχικές τους προσδοκίες, ενώ τις ικανοποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό η θεματολογία, η οργάνωση και οι εκπαιδευτικές μέθοδοι. Αυτό που άρεσε περισσότερο ήταν η επικοινωνία, η αμεσότητα, το μοίρασμα, οι ιδέες, η ανταλλαγή απόψεων, το υλικό, ο βιωματικός χαρακτήρας και η αλληλεπίδραση.