Ολοκλήρωση βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο: “Το σχολείο που ονειρευόμαστε”

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 το βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Το σχολείο που ονειρευόμαστε», το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η εξοικείωση με την θεωρητική προσέγγιση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης, ως ένα νέο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ενδυνάμωση των ίδιων των εκπαιδευτικών.  Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και το εργαστήριο βασίστηκε στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία. Στο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκαν βιωματικές δραστηριότητες βασισμένες στην Συστημική Προσέγγιση της Καταξιωτικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry Systemic Approach).

Η μέθοδος της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης είναι διαφορετική από τις παραδοσιακές μεθόδους που στοχεύουν στην εστίαση σε ένα πρόβλημα, στη διερεύνησή του και την αναζήτηση λύσεων. Η εστίαση στο πρόβλημα θεωρείται ότι αυξάνει τη δύναμή του και εγκλωβίζει τα συστήματα, ενώ μέσω της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης εστιάζουμε σε αυτό που είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό με στόχο να το αξιοποιήσουμε, ώστε να μας επιτρέψει την επίτευξη μιας ευνοϊκής λύσης. Στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση η εστίαση βρίσκεται στον οραματισμό και στα όνειρα για το μέλλον και στα μέσα που θα οδηγήσουν στην επιθυμητή κατάσταση.

Με άλλα λόγια, αποτελεί μια  εναλλακτική προσέγγιση στο βαθμό που μας προσκαλεί να μιλήσουμε για τις ανάγκες και τις επιθυμίες και όχι μόνο για τα προβλήματα, καθώς η ενασχόληση με το πρόβλημα συχνά μας περιορίζει και παραδόξως  μας απομακρύνει από την λύση κάνοντας μας να νιώθουμε αδύναμοι. Ως αποτέλεσμα, στεκόμαστε στο πρόβλημα και ξεχνάμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες που βρίσκονται  πίσω από αυτό. Όταν λοιπόν είμαστε αντιμέτωποι με συνθήκες ματαίωσης, βοηθάει να επιστρέφουμε στα στάδια της ανακάλυψης και του ονείρου όπως ορίζονται από το μοντέλο της Καταξιωτικής  Συστημικής Διερεύνησης. Η ματαίωση μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια πρόσκληση για διερεύνηση νέων ικανοτήτων, αλλά και για υπενθύμιση των αρχικών επιθυμιών και των αξιών που οδήγησαν στην ενασχόληση με το συγκεκριμένο εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης.

Αναγκαίο επίσης είναι να επανασυνδεθούν οι εκπαιδευτικοί με τον εαυτό τους, εστιάζοντας στα αποθέματα, στις εμπειρίες, στις αξίες και στις ικανότητες τους. Βασικές θέσεις της εν λόγω προσέγγισης είναι ότι τα προβλήματα  θεωρούνται ως προκλήσεις για αλλαγές ή μετακινήσεις. Επίσης, ότι η γνώση υπάρχει στις εμπειρίες των ανθρώπων  και αυτοί είναι οι  ειδήμονες για την διαχείριση της ζωής τους.  Αυτή η σύνδεση έχει καθοριστική σημασία  όχι μόνο για την αυτοεκτίμηση ως προς τον επαγγελματικό ρόλο και την  επαγγελματική ταυτότητα, αλλά επίσης και για την αναγνώριση του  εαυτού και του άλλου ως πηγή γνώσης και εμπειρίας, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της επαγγελματικής ομάδας, τάξης, συλλόγου διδασκόντων, κλπ.

Στο εργαστήρι, που ολοκληρώθηκε σε 5 τρίωρες συναντήσεις, συμμετείχαν 11 άτομα, ενώ το συντόνισαν η κα Έφη Γεωργακοπούλου, ψυχολόγος και η κα Γεωργία Ψαρρά, ψυχολόγος, εξωτερικός συνεργάτης του Κέντρου Πρόληψης. Θα ακολουθήσει μία νέα συνάντηση ανατροφοδότησης μέσα στο 2018.