Πρόσκληση συμμετοχής σε δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος POLITEIA

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π. Ε. Κιλκίς “ΝΗΡΕΑΣ” συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ Take prevention science training to the substance use and crime prevention frontline” (POLITEIA) που πραγματοποιείται και στην Ελλάδα και οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας “Κώστας Στεφανής” (ΕΠΙΨΥ).  To πρόγραμμα Politeia αποτελεί μια διακρατική προσπάθεια για την προώθηση της επιστήμης της πρόληψης. Συμμετέχουν 15 φορείς από 14 ευρωπαϊκές χώρες, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα ναρκωτικά (EMCDDA, www.emcdda.europa.eu) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Έρευνα στην Πρόληψη (EUSPR, www.emcdda.europa.eu) καθώς την υποστήριξη του Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC, www.unodc.org) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη της Εγκληματικότητας (EUCPN, www.eucpn.org).

Βασικοί στόχοι του Politeia είναι:

  • η δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης για την επιστήμη της πρόληψης, το οποίο απευθύνεται σε       επαγγελματίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση της πρόληψης,
  • η αποτύπωση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε επιλεγμένες περιοχές και η ενίσχυση του  σχεδιασμού τους,
  • η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου και των προστατευτικών παραγόντων μιας επιλεγμένης  κοινότητας.

Η έννοια της πρόληψης αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων πριν από την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς. Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης αφορά την αντιμετώπιση των παραγόντων που κάνουν ευάλωτο το άτομο και την ενίσχυση των παραγόντων που το ενδυναμώνουν και το προστατεύουν, συμβάλλοντας στην αποφυγή ή στην αναβολή της έναρξης της χρήσης ουσιών και της εμφάνισης της εξάρτησης. Η πρόκληση για την πρόληψη είναι να υλοποιούνται οι κατάλληλες παρεμβάσεις στην κοινότητα, για κάθε ομάδα-στόχος και σε κάθε πλαίσιο (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα), οι οποίες να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και να καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες του πληθυσμού, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους.

Οι δράσεις του POLITEIA απευθύνονται σε διάφορους επαγγελματίες που ασχολούνται με την πρόληψη εξαρτητικών και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών και, συγκεκριμένα, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιου είδους παρεμβάσεων, στην σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα. Στις επαγγελματικές ομάδες που υλοποιούν παρεμβάσεις πρόληψης περιλαμβάνονται: συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, σχολικοί σύμβουλοι, μέντορες, εκπαιδευτικοί, ειδικοί ψυχικής υγείας που εργάζονται ως Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), ειδικοί ψυχικής υγείας των ΤΟΜΥ, ειδικοί ψυχικής υγείας των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων, άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον προσκοπισμό ή κοινωνικοί επιστήμονες που παρέχουν το τρέχον διάστημα εθελοντική εργασία στο «ΝΗΡΕΑ».

Η πρόσκληση για συνεργασία αφορά την συμμετοχή σε σχετική πιλοτική κατάρτιση στην επιστήμη της πρόληψης με βάση το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη. Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από ένα δια ζώσης σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (2-3 ημέρες, η ημερομηνία θα επιλεγεί σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες, τυχόν έξοδα μετακίνησης θα καλυφθούν από το ΕΚΤΕΠΝ) και ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο ασύγχρονης εκπαίδευσης (περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα). Στο πρόγραμμα κατάρτισης θα συμμετάσχουν και στελέχη του Κέντρου Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ”.

Για επιπλέον πληροφορίες και για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Κέντρου Πρόληψης (κα. Έφη Γεωργακοπούλου, ψυχολόγος, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 13:00) ή στο e-mail: nireas@kpnireas.gr. Η προθεσμία είναι έως την Πέμπτη 9 Μαρτίου.