Ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Μεγαλώνοντας καλύτερα μαζί» για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας στο Πολύκαστρο

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 στο Πολύκαστρο το βιωματικό σεμινάριο για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας με τίτλο “Μεγαλώνοντας καλύτερα μαζί”. Οι συναντήσεις, διάρκειας 20 ωρών ξεκίνησαν τον Οκτώβριο κι ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 10 γονείς. Τα θέματα είχαν να κάνουν με την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου. Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης φάνηκε ότι στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχουσες βρήκαν το σεμινάριο πολύ ικανοποιητικό, οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους σε μεγάλο βαθμό, ήταν χρήσιμο για την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου και βοήθησε στη βελτίωση της θετικής αλληλεπίδρασης τους με τα άλλα μέλη της οικογένειας τους. Περισσότερο άρεσε η δυνατότητα να ακούσουν νέα πράγματα και διαφορετικές προσεγγίσεις, η συζήτηση με τις άλλες μαμάδες και ο βιωματικός τρόπος. Τέλος, το ατομικό τετράδιο δραστηριοτήτων που συνόδευε τις συναντήσεις και το λάμβαναν κάθε φορά σε ηλεκτρονική μορφή αξιολογήθηκε από την πλειοψηφία πολύ χρήσιμο. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Παιονίας και το Σύλλογο Γυναικών Δήμου Παιονίας ΕΥΚΡΑΝΤΗ. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την κα Γαρυφαλλιά Καρβουνιάρη, πρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας για τη φιλοξενία και τη φροντίδα.