Ομιλία σε γονείς του 12ου νηπιαγωγείου Κιλκίς

Ύστερα από πρόσκληση της προϊσταμένης του 12ου νηπιαγωγείου Κιλκίς σχεδιάστηκε κι υλοποιήθηκε βραχεία παρέμβαση για τους γονείς του σχολείου με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση τους. Συγκεκριμένα η δίωρη ομιλία-συζήτηση με θέμα: “Η σημασία της συνεργασίας σχολείου οικογένειας στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών” πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 στο χώρο του Κ.Π. ΝΗΡΕΑΣ.