Υλοποίηση βραχείας παρέμβασης για νηπιαγωγούς του Κιλκίς

Το Κέντρο Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ” ύστερα από αίτημα των προϊσταμένων  του  12ου, 4ου και 1ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς πραγματοποίησε βραχεία παρέμβαση στο σύνολο των νηπιαγωγών των σχολικών μονάδων. Η παρέμβαση,  διάρκειας  2 ωρών υλοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 Μαΐου 2022 με θέμα: “Αλληλεπίδραση σχολείου οικογένειας