Υλοποίηση βραχείων παρεμβάσεων σε εκπαιδευτικούς του ΕΕΕΕΚ

Το Κέντρο Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ” ύστερα από αίτημα της Διευθύντριας του ΕΕΕΕΚ Κιλκίς υλοποίησε βραχείες παρεμβάσεις για το σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν το μήνα Φεβρουάριο διαδικτυακά και αφορούσαν την πρόληψη του εργασιακού άγχους, τη δυναμική των ομάδων και την επικοινωνία μέσα στις ομάδες.