Ολοκλήρωση των διαδικτυακών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με θέμα “Καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση στη σχολική κοινότητα”

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα δυο διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο «Καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση στη σχολική κοινότητα». Τα σεμινάρια απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων Καμπάνη, Νέας Σάντας και Γαλλικού και οργανώθηκαν ύστερα από δική τους πρωτοβουλία. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια υλοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας zoom σε δυο δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις και βασίστηκαν στη βιωματική/ενεργητική ομαδική μάθηση και αλληλεπίδραση. Στόχοι τους ήταν η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σπουδαιότητα της αναγνώρισης των συναισθημάτων και της ενσυναίσθησης στη ζωή του ανθρώπου και πώς οι ίδιοι/-ες μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων στους/στις μαθητές/-τριες τους.