Ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο»

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» συνεργάστηκε με τις νηπιαγωγούς του 5ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς με αφορμή την υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού πρόληψης με τίτλο «Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο». Σχεδιάστηκε κι υλοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών στο οποίο οι νηπιαγωγοί είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το υλικό, να εξοικειωθούν με τις μεθόδους του, να αναγνωρίσουν δεξιότητες κι αποθέματα που θα τις βοηθήσουν στην εφαρμογή του υλικού και να διαχειριστούν με θετικό τρόπο τυχόν δυσκολίες. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του υλικού στις τάξεις τους μας είπαν ότι άρεσε πάρα πολύ στους μαθητές και τις μαθήτριες και ιδιαίτερα συνέβαλλε στο να νιώσουν τα παιδιά καλά με τον εαυτό τους και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που συμπλήρωσαν φάνηκε ότι το σεμινάριο τις βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό να εφαρμόσουν το υλικό και ότι ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τόσο από τις μεθόδους όσο και από την οργάνωση του σεμιναρίου.