«Ενισχύοντας προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από την αλληλεπίδραση»: Διαδικτυακή επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» διοργανώνουν μια σειρά διαδικτυακών επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα: «Ενισχύοντας προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από την αλληλεπίδραση». Οι συναντήσεις θα υλοποιηθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings.

Η επιμορφωτική δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και έχει σκοπό την υποστήριξη τους στην ψυχοκοινωνική διάσταση της οργάνωσης και υλοποίησης των εργαστηρίων δεξιοτήτων.  Επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι εκπαιδευτικοί:

  • να ευαισθητοποιηθούν στην προαγωγής της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στη σχολική κοινότητα,
  • να εξοικειωθούν με τις μεθόδους του ομαδοσυνεργατικού, βιωματικού τρόπου εκπαίδευσης,
  • να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους,
  • να ενισχύσουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως αυτοεκτίμηση, διαχείριση συναισθημάτων, επικοινωνία και συνεργασία και
  • να εξασκηθούν στην εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων μέσα στην τάξη μέσω προσομοιώσεων.

Οι επιμορφωτικές δράσεις περιλαμβάνουν:

  1. Διαδικτυακή ημερίδα στις 20/10/2021, ώρα 17:00-18:00 με ομιλήτρια την κα Μαρία Χατζηγεωργιάδου, ψυχολόγο, στέλεχος πρόληψης του Κ.Π. ΝΗΡΕΑΣ με θέμα ομιλίας «Προάγοντας την ψυχοκοινωνική υγεία στη σχολική κοινότητα».
  2. Διαδικτυακά βιωματικά εργαστήρια, διάρκειας 8 ωρών με θέμα τρόπους οργάνωσης και ενδυνάμωσης των ομάδων εργασίας των μαθητών που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής ημερίδας.

Στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες στο επιμορφωτικό σεμινάριο θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Η δράση  υποστηρίζεται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, με υπεύθυνη την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού για την Αειφορία κ. Λιάνα Στυλιανού. Υπεύθυνη του εκπαιδευτικών εργαστηρίων εκ μέρους του Κέντρου Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» είναι η κα Μαρία Χατζηγεωργιάδου, ψυχολόγος.

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμορφωτική ημερίδα, παρακαλούμε να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα μέχρι την Τετάρτη 20/10/2021 στις 12.00

https://forms.gle/P5LanFyuS2es4gMb8