Πρόσκληση συμμετοχής στο βιωματικό εργαστήρι δικτύωσης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων-Δίκτυα Επικοινωνίας» το Σεπτέμβριο 2016 στο Κιλκίς

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων και τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς διά του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, διοργανώνουν βιωματικό εργαστήριο δικτύωσης διάρκειας δέκα (10) ωρών, με θέμα : «Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων – Δίκτυα επικοινωνίας».

Η δικτύωση είναι ένα μοντέλο σχέσης στο οποίο αλληλοπλέκονται ομάδες και άτομα που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο και κατά τη διάρκεια της συνύπαρξής τους έρχονται σε επαφή, αναλαμβάνουν ρόλους, επικοινωνούν, συνεργάζονται, συντονίζονται και διασυνδέονται. Στο εργαστήρι αυτό πρωταρχικός στόχος είναι να διερευνηθούν οι τρόποι που θα ενισχύσουν την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάζονται σύντομες εισηγήσεις, η ενεργή συμμετοχή, όμως, των εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση της συνεργασίας σε μικρότερες ομάδες δίνει τη δυνατότητα:

Να γνωριστούν σε ένα άνετο κλίμα

Να αναφερθούν στο ρόλο που οι ίδιοι διαδραματίζουν στο χώρο της εργασίας τους

Να ανταλλάξουν απόψεις και προσωπικές εμπειρίες και να αναλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από το ρόλο τους

Να διερευνήσουν τις προοπτικές και τους τρόπους ανάπτυξης δικτύων επικοινωνίας μεταξύ τους.

Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται σε 22 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, όλων των ειδικοτήτων (11 Α/θμιας και 11 Β/θμιας), που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και δεν παρακολούθησαν το περσινό εργαστήρι δικτύωσης.

Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00, στο Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ (Βυζαντίου 10), στο Κιλκίς. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Εργαστήριο, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση στον αντίστοιχο Υπεύθυνη – ο Σχολικών Δραστηριοτήτων, ως τις 10 Ιουνίου 2016 με φαξ στο 2341022439, 2341022339 ή ταχυδρομικά.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς θα συμμετάσχουν στο Εργαστήριο, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας τους. Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στο εργαστήριο είναι προαιρετική και δωρεάν.

Η υλοποίηση του Βιωματικού Εργαστηρίου Δικτύωσης έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ.: Φ20.3/69842/Δ2/25-4-2016/ ΥΠ.Π.Ε.Θ./Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ Γ΄ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ύστερα από την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς.

Πρόγραμμα βιωματικού εργαστηρίου Δικτύωσης

1η ημέρα 05/09/2016

9:00 – 9:30 Προσέλευση / καφές

9:30 – 10:30 Ολομέλεια: Στόχοι και μεθοδολογία

10:30 – 11:30 Ομάδες εργασίας: Δραστηριότητα γνωριμίας – ενεργοποίησης

11:30 – 12:00 Διάλειμμα

12:00 – 13:30 Ομάδες εργασίας: Δραστηριότητα επικοινωνίας

2η ημέρα 06/09/2016

9:00 – 9:30 Προσέλευση / καφές

9:30 – 10:00 Ολομέλεια: Ανασκόπηση

10:00 – 11:30 Ομάδες εργασίας: Δραστηριότητα επικοινωνίας

11:30 – 12:00 Διάλειμμα

12:00 – 13:30 Ολομέλεια: Αξιολόγηση και Κλείσιμο