Βραχεία Παρέμβαση σε Οπλίτες

Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε από την κα Έφη Τζούρα, ψυχίατρο, επιστημονικά υπεύθυνη του Κ.Π. ομιλία στην 33η Μ/Κ Ταξιαρχία στο Πολύκαστρο στα πλαίσια της περιοδικής ενημέρωσης του προσωπικού της. Το θέμα της βραχείας παρέμβασης ήταν “Πρόληψη κι αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης” και απευθυνόταν σε οπλίτες θητείας.

Ομιλία σε γονείς του 12ου νηπιαγωγείου Κιλκίς

Ύστερα από πρόσκληση της προϊσταμένης του 12ου νηπιαγωγείου Κιλκίς σχεδιάστηκε κι υλοποιήθηκε βραχεία παρέμβαση για τους γονείς του σχολείου με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση τους. Συγκεκριμένα η δίωρη ομιλία-συζήτηση με θέμα: “Η σημασία της συνεργασίας σχολείου οικογένειας στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών” πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 στο χώρο του Κ.Π. ΝΗΡΕΑΣ.

Διαδικτυακή ομιλία σε γονείς του Δημοτικού Σχολείου Π. Αγιονερίου

Το Κέντρο Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ” πραγματοποίησε βραχεία παρέμβαση στους γονείς του Δημοτικού Σχολείου Π. Αγιονερίου. Η δράση σχεδιάστηκε ύστερα από αίτημα της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου. Υλοποιήθηκε μια διαδικτυακή συνάντηση με τους γονείς που είχε τη μορφή ομιλίας-συζήτησης στις 11 Απριλίου 2022 με θέμα: “Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού”.

Υλοποίηση βραχείων παρεμβάσεων για γονείς του Δημοτικού Σχολείου Σ. Σ. Μουριών

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» πραγματοποίησε βραχείες παρεμβάσεις στους γονείς του Δημοτικού Σχολείου Σ. Σ. Μουριών. Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν ύστερα από αίτημα του σχολείου, στα πλαίσια της εφαρμογής σχεδίου δράσης με θέμα: “Στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης των εντάσεων μεταξύ των μαθητών”.  Υλοποιήθηκαν δυο συναντήσεις με τους γονείς που είχαν τη μορφή ομιλίας-συζήτησης τους μήνες Μάρτιο και Μάιο αντίστοιχα. Η θεματολογία ήταν: «Η διαχείριση των συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού» και «Μιλάμε με ειλικρίνεια, ακούμε με προσοχή».

Υλοποίηση βραχείων παρεμβάσεων για γονείς του Δημοτικού Σχολείου Νέου Γυναικοκάστρου

Το Κέντρο Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ” πραγματοποίησε βραχείες παρεμβάσεις στους γονείς του Δημοτικού Σχολείου Νέου Γυναικοκάστρου. Η δράση σχεδιάστηκε ύστερα από αίτημα της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου. Υλοποιήθηκαν δυο διαδικτυακές συναντήσεις με τους γονείς που είχαν τη μορφή ομιλίας-συζήτησης το μήνα Ιανουάριο και Μάρτιο αντίστοιχα. Η θεματολογία ήταν: “Ξεπερνώντας τα όρια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη” και “Μιλάμε με ειλικρίνεια, ακούμε με προσοχή”.