Βραχείες παρεμβάσεις στη Β΄ Τάξη του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς

Τα τμήματα Β1, Β2 και Β3 του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια με θέμα: “Συναίνεση και σεβασμός”. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος του σχολείου.
Στόχοι των εργαστηρίων ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις έννοιες του σεβασμού και της συναίνεσης στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην σεξουαλική δραστηριότητα, να διερευνήσουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ικανότητα ενός ατόμου να συναινέσει σε κάτι που αφορά το σώμα και τις σχέσεις του, να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά της συναίνεσης και να δοκιμάσουν πως να δίνουν και πως να δέχονται την συναίνεση.
Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν με βάση την βιωματική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο και το εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιήθηκε είναι από Ως Αιδώ. 

Συνεργασία Κέντρου Πρόληψης με το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» ανταποκρινόμενο σε αίτημα της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς θα υλοποιήσει 3 δίωρα βιωματικά εργαστήρια στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου με θέμα: «Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ως πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης». Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις 5, 28 Μαρτίου και στις 22 Απριλίου, ώρες 12:00 – 14:00, στο χώρο του σχολείου. Συντονίστρια θα είναι η κα. Έφη Τζούρα, ψυχίατρος, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης.

Υλοποίηση βραχείων παρεμβάσεων σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» στα πλαίσια της συνεργασίας του με τις τοπικές σχολικές κοινότητες και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα  αιτήματα που αφορούν την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών φέτος έχει σχεδιάσει και υλοποιεί για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2024 βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην βελτίωση του κλίματος μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας». 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων κι έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους για το πώς συνδέεται η ύπαρξη καλού κλίματος στο σχολείο με την πρόληψη των εξαρτήσεων, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας κι εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών, γονιών και παιδιών και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Βασίζεται στο βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης, έχει διάρκεια δυο ώρες και πραγματοποιείται δια ζώσης στο χώρο του σχολείου ή στο χώρο του Κέντρου από τα στελέχη πρόληψης.

Για το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος έχουν πραγματοποιηθεί 6 βιωματικά σεμινάρια σε σχολεία Δευτεροβάθμιας και 3 σε σχολεία Πρωτοβάθμιας του νομού.

Βραχεία παρέμβαση στην ΣΤ΄ τάξη του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 -ύστερα από αίτημα του σχολείου- υλοποιήθηκε στο 8ο Δημοτικό Κιλκίς βραχεία παρέμβαση στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄τάξης με θέμα “Βιώνοντας αλλαγές στην εφηβεία”. Στο βιωματικό εργαστήρι διάρκειας 90΄ τα παιδιά μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και να εκφράσουν προβληματισμούς και συναισθήματα σε σχέση με τις αλλαγές που βιώνουν μεγαλώνοντας.

Βραχεία παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο Χέρσου

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 -ύστερα από αίτημα του σχολείου- υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Χέρσου βραχεία παρέμβαση στο σύνολο των μαθητών/-τριών με θέμα τη βελτίωση της επικοινωνίας. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια εφαρμογής ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά την ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών, το οποίο θα εφαρμόζεται στο σχολείο κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Πραγματοποιήθηκαν πέντε βιωματικά εργαστήρια συνολικά. Ένα για τα παιδιά της Α΄και Β΄τάξης, διάρκειας 90΄ και τα υπόλοιπα τέσσερα για τα παιδιά των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ διάρκειας 45΄. Όλα ήταν βασισμένα στον ομαδοσυνεργατικό τρόπο εκπαίδευσης και περιελάμβαναν ομαδικά παιχνίδια που στόχο είχαν να μιλήσουν τα παιδιά για το πώς νιώθουν όταν οι άνθρωποι δεν τα ακούνε, πώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ασέβεια, επιθετικότητα, αγένεια και τι μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ τους και πιο συγκεκριμένα πώς να μιλάνε ώστε να τα ακούν και πώς να ακούν όταν μιλάνε σε αυτά.