Υλοποίηση βραχείων διαδικτυακών παρεμβάσεων για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου και Λυκείου Σ. Σ. Μουριών

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» απαντώντας σε αίτημα του Γυμνασίου Σ. Σ. Μουριών  σχεδίασε κι υλοποίησε τρεις διαδικτυακές βραχείες παρεμβάσεις στο σύνολο των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών μονάδων. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μέσα στο Μάιο με θεματολογία τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, την πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών στη σχολική κοινότητα.

Υλοποίηση βραχείων διαδικτυακών παρεμβάσεων για εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Νέου Αγιονερίου

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» απαντώντας σε αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Νέου Αγιονερίου σχεδίασε κι υλοποίησε δύο διαδικτυακές βραχείες παρεμβάσεις στο σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μέσα στο Μάιο με θεματολογία την επίλυση των σχολικών συγκρούσεων και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.

Επίσκεψη Α΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς στο Κ.Π. “ΝΗΡΕΑΣ”

Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη των μαθητών και μαθητριών του τμήματος Α1 του 5ου Δημοτικού σχολείου Κιλκίς στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε ενενηντάλεπτο βιωματικό εργαστήρι με θέμα τη διαχείριση του θυμού, όπου είχαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν πότε θυμώνουν και να βρουν τρόπους να ελέγχουν το θυμό τους και να ηρεμούν.

smart

Επίσκεψη Ε΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς στο Κ.Π. “ΝΗΡΕΑΣ”

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη των μαθητών και μαθητριών του τμήματος Ε1 του 5ου Δημοτικού σχολείου Κιλκίς στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια  προγράμματος με θέμα τη διαχείριση των συναισθημάτων, το οποίο εφαρμόζεται από την εκπαιδευτικό της τάξης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε ενενηντάλεπτο βιωματικό εργαστήρι με θέμα τη διαχείριση του θυμού, όπου είχαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν πότε θυμώνουν, να εντοπίσουν αρνητικές τους σκέψεις και να τις μετατρέψουν σε θετικές και να βρουν τρόπους να χαλαρώνουν. Τα παιδιά είπαν ότι τους άρεσε που ήταν δημιουργικό, που μίλησαν για τον εαυτό τους με ειλικρίνεια, που έμαθαν τρόπους διαχείρισης του θυμού, που έμαθαν πώς να κρατάνε την ψυχραιμία τους, που βρήκαν τρόπους να βελτιώσουν τον εαυτό τους, που ζωγράφισαν, που είπαν τι τους ενοχλεί.

Ομιλία σε γονείς του 12ου νηπιαγωγείου Κιλκίς

Ύστερα από πρόσκληση της προϊσταμένης του 12ου νηπιαγωγείου Κιλκίς σχεδιάστηκε κι υλοποιήθηκε βραχεία παρέμβαση για τους γονείς του σχολείου με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση τους. Συγκεκριμένα η δίωρη ομιλία-συζήτηση με θέμα: “Η σημασία της συνεργασίας σχολείου οικογένειας στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών” πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 στο χώρο του Κ.Π. ΝΗΡΕΑΣ.