Βραχεία παρέμβαση στο νηπιαγωγείο Σ. Σ. Μουριών

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 βραχεία παρέμβαση στους μαθητές του νηπαιγωγείου Σ. Σ. Μουριών ύστερα από σχετικό αίτημα. Η παρέμβαση, που διήρκησε όλη μέρα, υλοποιήθηκε στους μαθητές και των δυο τάξεων και είχε θέμα τα συναισθήματα και ειδικότερα τη διαχείριση του θυμού. Μέσα από βιωματικά παιχνίδια τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τα διάφορα συναισθήματα και  να εκφράσουν τα δικά τους με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο. Ενώ, με αφορμή την αφήγηση μιας ιστορίας μπόρεσαν να αναγνωρίσουν πότε θυμώνουν, να κατανοήσουν πόσο έντονος είναι ο θυμός και τι μπορούν να κάνουν για να εκφράσουν το θυμό τους με τρόπο που δεν βλάπτει. Τέλος, έφτιαξαν τα δικά τους ρολόγια συναισθημάτων.