Ολοκλήρωση των ενδοσχολικών επιμορφώσεων σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» στα πλαίσια της συνεργασίας του με τις τοπικές σχολικές κοινότητες και προσπαθώντας να ανταποκριθεί εγκαίρως κι αποτελεσματικά στα  αιτήματα που αφορούν την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, υλοποίησε την τρέχουσα σχολική χρονιά, βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην βελτίωση του κλίματος μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας».

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και είχε στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους για το πώς συνδέεται η ύπαρξη καλού κλίματος στο σχολείο με την πρόληψη των εξαρτήσεων, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας κι εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών, γονιών και παιδιών και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Το σεμινάριο βασιζόταν στο βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης, ήταν διάρκειας δύο ωρών και πραγματοποιούνταν δια ζώσης, είτε στο χώρο του σχολείου, είτε στο χώρο του «ΝΗΡΕΑ», από τα στελέχη πρόληψης.

Στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024, υλοποιήθηκαν συνολικά 18 επιμορφώσεις, με τη συμμετοχή 6 Νηπιαγωγείων, 6 Δημοτικών σχολείων, 8 Γυμνασίων, του ΕΕΕΕΚ Κιλκίς και 3 Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με τη συμμετοχή συνολικά 224 εκπαιδευτικών.