Βραχεία παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο Άσπρου

Ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου Άσπρου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραχεία παρέμβαση για τα παιδιά όλων των τάξεων. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έγινε επίσκεψη στο σχολείο όπου πραγματοποιήθηκε ένα βιωματικό εργαστήρι για το σύνολο των μαθητών και μαθητριών με θέμα τη διαχείριση του θυμού, διάρκειας τριών ωρών. Στόχος ήταν τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα σημάδια θυμού στον εαυτό τους, να εντοπίσουν τις καταστάσεις που τα θυμώνουν στο σχολείο, να κατανοήσουν τις συνέπειες που έχουν οι αντιδράσεις τους στα ίδια και στους άλλους ανθρώπους και τέλος να ανακαλύψουν και να εξασκηθούν σε εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης στο θυμό, οι οποίοι είναι θετικοί και βοηθούν στη διατήρηση ενός καθαρού μυαλού.