Βραχεία παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο Χέρσου

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 -ύστερα από αίτημα του σχολείου- υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Χέρσου βραχεία παρέμβαση στο σύνολο των μαθητών/-τριών με θέμα τη βελτίωση της επικοινωνίας. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια εφαρμογής ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά την ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών, το οποίο θα εφαρμόζεται στο σχολείο κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Πραγματοποιήθηκαν πέντε βιωματικά εργαστήρια συνολικά. Ένα για τα παιδιά της Α΄και Β΄τάξης, διάρκειας 90΄ και τα υπόλοιπα τέσσερα για τα παιδιά των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ διάρκειας 45΄. Όλα ήταν βασισμένα στον ομαδοσυνεργατικό τρόπο εκπαίδευσης και περιελάμβαναν ομαδικά παιχνίδια που στόχο είχαν να μιλήσουν τα παιδιά για το πώς νιώθουν όταν οι άνθρωποι δεν τα ακούνε, πώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ασέβεια, επιθετικότητα, αγένεια και τι μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ τους και πιο συγκεκριμένα πώς να μιλάνε ώστε να τα ακούν και πώς να ακούν όταν μιλάνε σε αυτά.