Βραχεία παρέμβαση στο 8ο νηπιαγωγείο Κιλκίς

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο χώρο του νηπιαγωγείου σχετική παρέμβαση για τα παιδιά και των δυο τάξεων. Μέσα από συζήτηση και παιχνίδια τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν 15 βασικά δικαιώματα και να κατανοήσουν τη σημασία τους για την ανάπτυξη τους, αλλά και για τη συνύπαρξη τους.