Παρέμβαση στο Γυμνάσιο Βαπτιστή

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Βαπτιστή υλοποίησε μέσα στον Οκτώβριο παρέμβαση με θέμα: «Η πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού στο χώρο του σχολείου». Η παρέμβαση είχε τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν στις Α, Β και Γ Τάξεις του σχολείου. Στόχος της παρέμβασης ήταν η πρόληψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στο χώρο του σχολείου και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας μαθητών και μαθητριών ευρύτερα.

Οι παρεμβάσεις πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού μειώνουν τους παράγοντες κινδύνου που ενισχύουν την ύπαρξη παραβατικών συμπεριφορών και ταυτόχρονα ενισχύουν τους προστατευτικούς παράγοντες, μέσα από την ανάπτυξη και την ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Επομένως, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να κάνουν υπεύθυνες επιλογές, να αποδέχονται και να σέβονται την διαφορετικότητα, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται χωρίς διαμάχες και εκρήξεις θυμού, μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν αυτά τα συναισθήματα και εκφράζοντάς τα, χωρίς τον φόβο ότι θα κριθούν ή θα έχουν συνέπειες. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι μαθητές/τριες εκπαιδεύτηκαν ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τις μορφές εκδήλωσης του εκφοβισμού, να αναγνωρίζουν και να επικοινωνούν τα συναισθήματά τους και να προστατεύουν / διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όταν τυχόν παραβιάζονται, με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός υγιούς και θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου όπου τα παιδιά θα είναι προστατευμένα και ασφαλή.

Η δράση διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020, Πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Υποέργο 4 «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» με κωδικό ΟΠΣ 5045167). Υπεύθυνες της δράσης ήταν η κα. Παρθένα Κεσίδου, κοινωνική λειτουργός, στέλεχος ΕΣΠΑ και η κα. Έφη Γεωργακοπούλου, ψυχολόγος, στέλεχος πρόληψης.