Βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές/τριες και σε γονείς στο Γυμνάσιο Σ. Σ. Μουριών

Σε ανταπόκριση του αιτήματος της Διεύθυνσης του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν βραχείες παρεμβάσεις σε όλες τις τάξεις του σχολείου με θέμα: «Η ζωή μου στο διαδίκτυο». Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα να προβληματιστούν για το είδος της σχέσης που έχουν με το διαδίκτυο και για την επίδραση που έχει στη ζωή μας, στον εαυτό μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ομιλία στους γονείς/κηδεμόνες του σχολείου, με θέμα: «Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη της εξάρτησης από το διαδίκτυο». Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν την Πέμπτη 18 και την Τρίτη 23 Μαΐου, στο χώρο του σχολείου.