Συμμετοχή του Κ.Π. στο πρόγραμμα “Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο” του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Στα πλαίσια εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερα βιωματικά εργαστήρια με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων ΣΤ1 και ΣΤ2 στο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς. Στόχος τους να συζητήσουν τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη τους στο γυμνάσιο, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου, να σκεφτούν θετικά κι αρνητικά της μετάβασης τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο και να αφήσουν το αποτύπωμα τους σχετικά με αυτή τη μετάβαση, αποτυπώνοντας τη διάθεση, τα εφόδια, τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους σε ένα συλλογικό έργο. Οι συναντήσεις είχαν συνολική διάρκεια 6 ώρες και πραγματοποιήθηκαν το μήνα Μάιο 2023.