Βραχεία παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο Επταλόφου

Την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Επταλόφου όπου υλοποιήθηκε βραχεία παρέμβαση στο σύνολο των μαθητών και μαθητριών. Η παρέμβαση σχεδιάστηκε ύστερα από σχετικό αίτημα των εκπαιδευτικών, είχε διάρκεια 5 διδακτικές ώρες και στόχευε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών. Μέσα από το επιτραπέζιο παιχνίδι ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ του Κ.Π. Ρόδου “Δίοδος” τα παιδιά συνεργάστηκαν σε μικρές ομάδες και ζευγάρια για την επίτευξη στόχων, εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους, μίλησαν για τα συναισθήματα τους και δοκίμασαν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Στην ερώτηση τι κρατάνε από τη συνάντηση είπαν ότι πολύ τους άρεσαν τα παιχνίδια, το γέλιο και η συνεργασία.