Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2022-2023

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» στα πλαίσια της συνεργασίας του με τις τοπικές σχολικές κοινότητες και προσπαθώντας να ανταποκριθεί εγκαίρως κι αποτελεσματικά στα  αιτήματα που αφορούν την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα υλοποιήσει βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην πρόληψη των διακρίσεων, του αποκλεισμού και του εκφοβισμού για θέματα σεξουαλικής ταυτότητας στο σχολικό περιβάλλον».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων κι έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους για την έννοια του συμπεριληπτικού σχολείου και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία του. Βασίζεται στο βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης, έχει διάρκεια δυο ώρες και πραγματοποιείται δια ζώσης στο χώρο του σχολείου από τα στελέχη πρόληψης.

Όποια σχολική μονάδα ενδιαφέρεται να συμμετέχει μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο Πρόληψης είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά για να ορίζονται από κοινού οι ώρες και μέρες υλοποίησης του σεμιναρίου.