Υλοποίηση βραχείας παρέμβασης για εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Π. Αγιονερίου

Το Κέντρο Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ” ύστερα από αίτημα της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Π. Αγιονερίου πραγματοποίησε βραχείες παρεμβάσεις στο σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Οι παρεμβάσεις, συνολικής διάρκειας  6 ωρών υλοποιήθηκαν το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο διαδικτυακά και τα θέματα που αφορούσαν ήταν: “Διαχείριση κι επίλυση προβλημάτων στη σχολική κοινότητα”, “Πρόληψη σχολικού εκφοβισμού” και “Βελτιώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών στη σχολική κοινότητα”