Ολοκλήρωση διαδικτυακής βιωματικής ομάδας για εφήβους και έφηβες Γυμνασίου

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου η διαδικτυακή βιωματική ομάδα για εφήβους και έφηβες, που φοιτούν στο Γυμνάσιο με θέμα: “Φοράμε μάσκες, όχι προσωπεία”. Η ομάδα  ήταν συνολικής διάρκειας 20 ωρών και υλοποιήθηκε σε 13 συναντήσεις με τη συμμετοχή 8 εφήβων, από διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Σκοπός της παρέμβασης ήταν η πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (νόμιμων και παράνομων), των εξαρτητικών συμπεριφορών (τζόγος/στοιχηματισμός, διαδίκτυο, διατροφή, διαπροσωπικές σχέσεις) και άλλων ριψοκίνδυνων συμπεριφορών (επιθετικότητα, παραβατικότητα, εκφοβισμός, σεξουαλική συμπεριφορά), ώστε να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η υγιής και ασφαλής ανάπτυξη των έφηβων ατόμων, να μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους και να καταστούν συνεισφέροντα μέλη της κοινότητας και της κοινωνίας τους.

Οι έφηβοι και οι έφηβες, κατά τη διάρκεια της ομάδας, είχαν τη δυνατότητα μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης  να διερευνήσουν θέματα που τους/τις απασχολούν, να εκφραστούν με δημιουργικούς τρόπους, να αλληλοϋποστηριχτούν, να ενδυναμωθούν, να ενισχύσουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως έλεγχο των παρορμήσεων, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, αυτοεκτίμηση, διαχείριση συγκρούσεων, επικοινωνία, κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, αναγνώριση των επιρροών από τα συνομήλικα άτομα και από το διαδίκτυο και αντίσταση σε αυτές, να υποστηριχθούν στις αλλαγές και στις μεταβάσεις που βιώνουν κατά την εφηβεία και στη διαχείριση του άγχους, να ενισχύσουν προστατευτικούς παράγοντες και να αποδυναμώσουν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με εξαρτήσεις και εξαρτητικές συμπεριφορές και να διερευνήσουν προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με ριψοκίνδυνες συμπεριφορές.

Από την ανατροφοδότηση των συμμετεχουσών/όντων προέκυψε ότι καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αρχικές ανάγκες και προσδοκίες τους, όπως η γνωριμία με άλλα άτομα, η καλύτερη επικοινωνία, η διαχείριση συναισθημάτων, η αίσθηση αυτοπεποίθησης, η απόκτηση καινούριων γνώσεων και εμπειριών και η ανταλλαγή απόψεων. Ειδικότερα, οι έφηβοι και οι έφηβες θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην ομάδα τους/τις βοήθησε να εντοπίζουν λάθη στην επικοινωνία και τρόπους για να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά,  να είναι πιο έτοιμοι/ες να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους, να αντιμετωπίζουν πιέσεις στο πλαίσιο της παρέας, να αντιμετωπίζουν καλύτερα το άγχος τους, να γνωρίσουν καλύτερα κάποιες πλευρές του εαυτού τους, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να έχουν καλύτερη ενημέρωση για το θέμα των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών συμπεριφορών και να αισθάνονται πιο έτοιμοι/ες να διαμορφώσουν τη στάση σου απέναντι σε θέματα χρήσης ουσιών.