Υλοποίηση βραχείας παρέμβασης σε μαθητές/-τριες Ε΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 η παρέμβαση που υλοποίησε το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» στην Ε1 τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, με τίτλο «Πρόληψη της Εξάρτησης από το διαδίκτυο». Η δράση σχεδιάστηκε ύστερα από αίτημα των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν αντίστοιχο πρόγραμμα στην τάξη τους. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε δύο συναντήσεις, διάρκειας ενενήντα λεπτών καθεμιά, στο χώρο του Κ.Π. «ΝΗΡΕΑΣ». Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μέσα από βιωματικές δραστηριότητες δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν τις επιρροές που δέχονται στη ζωή τους, το πώς τους επηρεάζουν αυτές κατά τη χρήση του διαδικτύου/ ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά και να αναγνωρίσουν την αξία του να βάζουν όρια, λέγοντας «όχι» σε πιεστικές καταστάσεις, και να ζητούν βοήθεια όταν το έχουν ανάγκη.