Υλοποίηση βραχείας παρέμβασης σε νήπια στον Ευρωπό

Ύστερα από πρόσκληση της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου Ευρωπού υλοποιήθηκε βραχεία παρέμβαση για τα παιδιά του σχολείου. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 έγινε επίσκεψη στο σχολείο όπου πραγματοποιήθηκε ένα βιωματικό εργαστήρι για τα νήπια, διάρκειας μιας ώρας με θέμα την ενσυναίσθηση και την αναγνώριση της μοναδικότητας του εαυτού.

Υλοποίηση βραχείας παρέμβασης για νηπιαγωγούς του Κιλκίς

Το Κέντρο Πρόληψης “ΝΗΡΕΑΣ” ύστερα από αίτημα των προϊσταμένων  του  12ου, 4ου και 1ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς πραγματοποίησε βραχεία παρέμβαση στο σύνολο των νηπιαγωγών των σχολικών μονάδων. Η παρέμβαση,  διάρκειας  2 ωρών υλοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 Μαΐου 2022 με θέμα: “Αλληλεπίδραση σχολείου οικογένειας

Παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο Άσπρου

Ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Άσπρου σχεδιάστηκαν κι υλοποιήθηκαν βραχείες παρεμβάσεις για τα παιδιά και τους γονείς του σχολείου. Συγκεκριμένα την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 έγινε επίσκεψη στο σχολείο όπου πραγματοποιήθηκε ένα βιωματικό εργαστήρι για τα παιδιά, διάρκειας τριών ωρών, με θέμα την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ τους και μια ομιλία-συζήτηση για τους γονείς, διάρκειας μιάμισης ώρας με θέμα: «Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού».

smart

Παρέμβαση στο νηπιαγωγείο Ν. Αγιονερίου

Ύστερα από πρόσκληση της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου Ν. Αγιονερίου σχεδιάστηκαν κι υλοποιήθηκαν βραχείες παρεμβάσεις για τα παιδιά και τους γονείς του σχολείου. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 έγινε επίσκεψη στο σχολείο όπου πραγματοποιήθηκε ένα βιωματικό εργαστήρι για τα νήπια, διάρκειας μιας ώρας με θέμα την ενσυναίσθηση και την αναγνώριση της μοναδικότητας του εαυτού  και μια ομιλία-συζήτηση για τους γονείς, διάρκειας μιας ώρας με θέμα: “Ξεπερνώντας τα όρια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη”.

smart

Παρέμβαση στο νηπιαγωγείο Γρίβας

Ύστερα από πρόσκληση της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου Γρίβας σχεδιάστηκαν κι υλοποιήθηκαν βραχείες παρεμβάσεις για τα παιδιά και τους γονείς του σχολείου με θέμα “Καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση”. Συγκεκριμένα την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 έγινε επίσκεψη στο σχολείο όπου πραγματοποιήθηκε ένα βιωματικό εργαστήρι για τα νήπια,  και μια ομιλία-συζήτηση για τους γονείς, διάρκειας μιας ώρας αντίστοιχα.

smart